O nas

Nasza firma działa od 2001 roku. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zajęcia muzyczne, taneczne i teatralne w przedszkolach, szkołach, domach kultury) było punktem wyjścia do stworzenia szerokiej oferty edukacyjnej.

Od 2005 roku , korzystając z terenu położonego we wsi Wymysły, w gminie Pomiechówek – 40 km na północ od Warszawy, przyjmujemy grupy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, przyjeżdżające do nas w ramach jednodniowych wycieczek.

Początkowo zajęcia ograniczały się tylko do imprez plenerowych, ale od 2010 roku, dzięki wykorzystaniu pomieszczeń  w wiejskiej chacie, funkcjonujemy przez cały rok.

W roku 2011 rozszerzyliśmy ofertę o zajęcia dla grup młodzieży szkolnej, dostosowując dotychczasowe zajęcia do wieku uczestników oraz wprowadzając nowe tematy, dedykowane tylko dzieciom starszym i młodzieży.

Nasze zajęcia są zawsze okazją do przybliżenia dzieciom atmosfery wsi: płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, niektórych zwyczajów i twórczości ludowej.

Imprezy przebiegają zawsze z elementami ruchu i rekreacji.

Z każdych zajęć dzieci wywożą ze sobą własnoręcznie wykonane prace plastyczne, związane z tematem zajęć.

W czasie zajęć dbamy nie tylko o dzieci. Zależy nam również na dobrym samopoczuciu personelu placówek, które nas odwiedzają. Staramy się zatem zapewnić dzieciom pełną opiekę. Tak, żeby nasi dorośli goście również mogli skorzystać walorów pobytu w naszym gospodarstwie.

Serdecznie zapraszamy.
Katarzyna Małachowska – szefowa firmy

Wartości wdrażane w czasie zajęć:

• kultura i dziedzictwo narodowe
• kreatywność
• świadomość historyczna i patriotyczna
• ekologia i zasady zdrowego stylu życia
• szacunek wobec ludzi i środowiska
• umiejętność współpracy w grupie